Subsidies

Subsidieregelingen voor groene daken zijn in Nederland niet landelijk geregeld. Subsidies voor groene daken worden afgegeven door gemeentes, provincies en waterschappen. Steeds meer overheden stimuleren de aanleg van groene daken. Wilt u weten of uw gemeente subsidies afgeeft voor de aanleg van een groen dak, doe dan de check in de subsidiewijzer op: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

Wij ondersteunen u graag bij de verkenning en aanvraag van subsidies voor groene daken